Szoftverek
Egyedi ügyviteli szoftverek tervezése és fejlesztése
Honlapok
Honlapok tervezése és kialakítása
Hálózatok
Számítógép- és telefonhálózat építés és karbantartás

Verziótörténet

eControl - Társasházkezelő- és könyvelő programrendszer

Verzió: 2.12.7
- Online Számla NAV által előírt módosításai
- Egyéb kisebb módosítások


Verzió: 2.12.6
- Online Számla 2.0 NAV által előírt verziófrissítés


Verzió: 2.12.5
- Kezelőpanel dokkolásának javítása
- Módosítások az Online Számla kommunikációs modulban ()
- Egyéb kisebb módosítások


Verzió: 2.12.4
- Javítás a havi bontású kötött formátumú folyószámla kivonat PDF generálásában


Verzió: 2.12.3
- Havi bontású kivonat készítésének lehetősége a kötött formátumú folyószámla kivonatokban (Főablak "Tulajdonosi értesítők..." gomb alatt)
- Módosítások az Online Számla kommunikációs modulban
- Módosítások a befizető azonosításnál az Electra ügyfélprogram (.stm) fájl importálásban
- Módosítások a befizető azonosításnál a K&H e-bank ügyfélprogram (.xls, .csv) fájl importálásban


Verzió: 2.12.2
- Kezelőpanelen kisebb módosítások
- Nyomtatási riportok megnyitásának gyorsítása
- Jelenléti íven tulajdoni hányad összesítés javítása
- Egyéb kisebb módosítások (felhasználói jelentések alapján)


Verzió: 2.12.1
- Módosítások a K&H e-bank ügyfélprogram (.xls, .csv) fájl importálásban (Könyvelés ablak/Importálás menü)
- Módosítás az Outlook e-mail kliens hívásában
- Módosítások az Online Számla kommunikációs modulban
- Kisebb javítások (felhasználói jelentések alapján)


Verzió: 2.12.0
- Számlatörténet importálása K&H e-bank ügyfélprogram (.xls, .csv) fájlból (Könyvelés ablak/Importálás menü)
- Fogyasztás elszámolási beállításban albetét kategóriák kezelésének lehetősége


Verzió: 2.11.7
- Jelenléti ív nyomtatásnál új listagomb az albetétenkénti 100%-os tulajdoni arányok ellenőrzéséhez
- Kisebb javítások (felhasználói jelentések alapján)


Verzió: 2.11.6
- Tulajdonosi értesítőben tetszőleges fájl csatolásának lehetősége
- Outlook e-mail kliens használata esetén a több címzett használatának javítása
- Kisebb javítások (felhasználói jelentések alapján)


Verzió: 2.11.5
- Módosítások az Online Számla kommunikációs modulban
- Néhány keresőmező szűrővé alakítva (jogcím választókban és albetét listázókban)
- Kisebb javítások (felhasználói jelentések alapján)


Verzió: 2.11.4
- Kezelőpanel és menük memóriakezelés javítása, az ActiveX elem telepítéséhez futtassa a javítócsomag telepítőt »
- A javítócsomag telepítése után -amennyiben kikapcsolódott- kapcsolja vissza a Programbeállítás/Kezelési beállítások/Párhuzamos feladatkezelés engedélyezését
- Módosítások a tulajdonosi egyenlegszámításban, az érintett lekérdezések gyorsítása érdekében (Lezárt házaknál lényegesen kevesebb adatból állítja elő az egyenlegeket)
- Módosítások a folyószámla egyenlegszámításban, az érintett lekérdezések gyorsítása érdekében
- Lekérdezésekben új kapcsolható funkció az összesített előírás-befizetés táblázat panelen


Verzió: 2.11.3
- Mérőóra állások és fogyasztási értékek 4 tizedessel való megjelenítésének javítása (Tulajdonosi értesítő és mérőóra állások ablak)
- Tulajdonosi folyószámlák közzétételénél *.JSON fájlba konvertálási lehetőség
- Automatikus előírásnál csak fogyasztás elszámolási előírások kezelésének lehetősége


Verzió: 2.11.2
- Online Számla 1.1 NAV által előírt verziófrissítés


Verzió: 2.11.1
- Tulajdonosi értesítőben új beszúrható elemek
- Biztonsági figyelmeztetések bővítése
- Éves rezsicsökkentés kimutatásban albetét kategóriák kezelése (Lekérdezések ablak)


Verzió: 2.11.0
- Parkolók, garázsok, tárolók db és th számának bevihető mennyisége 2-ről 3 karakteresre bővítve
- Kisebb javítások (felhasználói jelentések alapján)


Verzió: 2.10.0
- Kötelezettség összesítésben új kapcsolható funkció (Lekérdezések ablak)
- Parkolók, garázsok, tárolók th számának nyilvántartási lehetősége az albetét alapadatoknál
- Új használható egységek a kötelezettség előírási szabályoknál
- Albetétek importálható adatainak bővítése (import sablon: http://www.zipnet.hu/econtrol/sablonok/albetet_import_sablon.xls)


Verzió: 2.9.2
- Módosítás az Online Számla modul xml generátorában
- Javítás az Electra fájl importálásban
- Egyéb kisebb módosítások


Verzió: 2.9.1
- Módosított kezelőpanel
- Göngyölített egyenlegek grafikon rendezésének javítása
- Kisebb módosítás a fizetési felszólítás határérték összesítésében


Verzió: 2.9.0
- Tulajdonosi értesítőben fizetési emlékeztető és felszólítás készítése az alapbeállítások alapján
- Fizetési emlékeztető és felszólítás alapbeállítása (Társasház ablak "Egyéb adatok" panel)
- Tulajdonosi értesítőben új kapcsolható funkciók és új beszúrható elemek


Verzió: 2.8.1
- Tulajdonosi értesítőben új kapcsolható funkciók és új beszúrható elemek
- Programbeállításban "Kerekítések" panel elemei bővítve
- Fogyasztás elszámolási beállítás nullás egységárral is menthető
- Kezelőpanel dokkolásának javítása


Verzió: 2.8.0
- Albetét alapadatokban elszámolási tul.hányad érték kezelése
- Kötelezettség előírásban a "th/hó" egységű fogyasztás elszámolási beállítások automatikus előírása
- Tulajdonosi értesítőben új beszúrható elemek
- Javítás a kötelezettség előírásban a mérőóra állások elszámolási bejegyzésének visszavonásában


Verzió: 2.7.1
- Kisebb módosítások az Online Számla modulban


Verzió: 2.7.0
- NAV Online Számla modul a számlázásban
- Mérőórák importálása csv vagy xls fájlból (Társasház ablak "Mérőórák" panel)
- Albetétek importálható adatainak bővítése (import sablon: http://www.zipnet.hu/econtrol/sablonok/albetet_import_sablon.xls)


Verzió: 2.6.0
- Parkolók, garázsok, tárolók darabszámának nyilvántartási lehetősége az albetét alapadatoknál
- Új használható egységek a kötelezettség előírási szabályoknál
- Albetétek importálható adatainak bővítése (import sablon: http://www.zipnet.hu/econtrol/sablonok/albetet_import_sablon.xls)
- Egyéb kisebb módosítások, javítások


Verzió: 2.5.0
- Albetétek importálása csv vagy xls fájlból (Társasház és társasházi objektumok ablakokban az "Új objektum" menüpont alatt)
- Naplófőkönyv szerkesztésnél az oszlopok záráskori nyitóegyenlegének nullára állításának lehetősége
- Pénztárbizonylat nyomtatása kimenő és bejövő számlakészítéskor


Verzió: 2.4.4
- Tulajdonosi értesítőben új jelölőnégyzet az e-mail szövegtörzs üresen hagyásának lehetőségére
- Biztonsági javítások a tulajdonosi folyószámlák közzététele modulban
- Kisebb javítások (felhasználói jelentések alapján)


Verzió: 2.4.3
- E-mail küldési lehetőség (PDF melléklettel) a kötelezettség értesítő- és a kötött formátumú folyószámla kivonatban


Verzió: 2.4.2
- Kisebb javítások (felhasználói jelentések alapján)


Verzió: 2.4.1
- Kisebb javítások (felhasználói jelentések alapján)


Verzió: 2.4.0
- Tulajdonosoknál azonosító kezelés az Electra ügyfélprogram (.stm) fájl importáláshoz
- Biztonsági javítások az AutoUpdate modulban
- Kisebb javítások (felhasználói hibajelentések alapján)


Verzió: 2.3.4
- Díjfizető szűrő a könyvelt tételek, előírt tételek és göngyölített egyenlegek ablakokban


Verzió: 2.3.3
- Göngyölített egyenlegek listázásához új ablak (elérhető az "Eszközök" menük "Göngyölített egyenlegek" pontjából)
- Kötelezettség értesítő kivonat (Főablak "Tulajdonosi értesítők..." gomb alatt)
- Egyéb kisebb módosítások, javítások


Verzió: 2.3.2
- Lekérdezésekben új kapcsolható funkció az összesített előírás-befizetés táblázat panelen
- Javítás az Electra ügyfélprogram (.stm) fájl importálásban (Könyvelés ablak/Importálás menü)


Verzió: 2.3.1
- Lekérdezésekben új kapcsolható funkciók az összesített előírás-befizetés táblázat panelen
- Számlatörténet importálása Electra ügyfélprogram (.stm) fájlból (Könyvelés ablak/Importálás menü)
- Egyéb kisebb módosítások


Verzió: 2.3.0
- Albetét tulajdonosnál címzett név felviteli lehetőség
- Jelenléti íven tulajdoni hányad összesítés javítása
- Kezelőpanelen és nyomtatási riportokban kisebb módosítások


Verzió: 2.2.5
- Nyomtatási riportok fejlécében megjelenő elérhetőségek megadásának lehetősége (Programbeállítás "Nyomtatási beállítások" panel)
- Kisebb módosítások, javítások


Verzió: 2.2.4
- Tulajdonosi folyószámlák közzétételének automatikus futtatásához szerver módban való indítás a TFK paraméter használatával ( [eControl mappa]\eControl.exe TFK )


Verzió: 2.2.3
- Nem kezelt jogcímek felvételének lehetősége a naplófőkönyv-, elszámolás- és költségvetési tervezet sablonokban
- Egyéb kisebb módosítások nyomtatási riportokon


Verzió: 2.2.2
- Új funkciók a társasház ablak "Egyedi kötelezettségek" paneljén
- Egyéb kisebb módosítások adatkezelésben és nyomtatási riportokon


Verzió: 2.2.1
- Biztonsági javítások a rendszerkarbantartás és az AutoUpdate modulokban


Verzió: 2.2.0
- Nyomtatási előnézethet új keretprogram (Programbeállítás "Kezelési beállítások" paneljén kikapcsolható)
- Módosítás az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás XML generálási folyamatában
- Módosítás a tulajdonosi értesítő PDF melléklet generálási folyamatában


Verzió: 2.1.59
- Előírt kötelezettségek kezeléséhez új ablak (elérhető az "Eszközök" menük "Előírt tételek" pontjából)


Verzió: 2.1.58
- Albetét címkezelésben épület nyilvántartása
- Javítások (felhasználói hibajelentések alapján)


Verzió: 2.1.57
- Módosítás az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióban
- Módosítások a riportkezelésben
- Lista módosítások
- Javítások (hibajelentés alapján)
- Egyéb kisebb javítások


Verzió: 2.1.56
- Kötelezettség összesítésben új kapcsolható funkció (Lekérdezések ablak)


Verzió: 2.1.55
- Fogyasztás elszámolási értékek az albetét kötelezettségek ablakban
- Kötelezettség összesítés (Lekérdezések ablak)


Verzió: 2.1.54
- Általános keresőmezők a listákhoz
- Módosítás a könyvelési lezárások visszavonásában
- Javítás a kezelőpanelben
- Módosítások a riportkezelésben
- Egyéb kisebb módosítások


Verzió: 2.1.53
- Kisebb adatkezelési módosítás a számlázásban
- Több nyomtatás menüben új Excel export menüpont
- Mérőóra állásoknál az elszámolt mérőállás törlésének tiltása figyelmeztetésre cserélve
- Javítás a visszamenőleges kötelezettség előírásban


Verzió: 2.1.52
- Módosítás az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióban
- Adatkezelési módosítás a számlázásban


Verzió: 2.1.51
- Módosítás az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióban
- Egyéb kisebb módosítások


Verzió: 2.1.50
- Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatáshoz XML fájl generáló funkció a számlázásban
- Egyéb kisebb módosítások, javítások


Verzió: 2.1.49
- Javítások (hibajelentés alapján)


Verzió: 2.1.48
- Átvezetések importálása (.csv) fájlból (Könyvelés ablak)
- Tulajdonosi értesítőben új beszúrható elemek
- Javítások (hibajelentés alapján)


Verzió: 2.1.47
- Főablakban néha előforduló képfrissítési hiba javítása
- Tulajdonosi értesítő beszúrható elemeinek görgetésekor jelentkező képfrissítési hiba javítása
- Kimenő és bejövő számlaforgalom ablakban "Kijelölt sorok..." menüben megjelenített gyorsegyenleg
- Kisebb módosítások, javítások


Verzió: 2.1.46
- Főablakban objektum fastruktúra nézet
- Lekérdezésekben új kapcsolható funkciók a kimenő és bejövő számla szűréseknél


Verzió: 2.1.45
- Tulajdonosi értesítőben a szövegrész nyomtatási betűméretének állítási lehetősége
- Módosítások a tulajdonosi értesítők generálásának gyorsítása érdekében


Verzió: 2.1.44
- Albetét kapcsolatok (személyek) kezelőablak elemeinek javítása


Verzió: 2.1.43
- Tulajdonosi értesítőknél Outlook e-mail kliens használata esetén a levél szövegtörzs formázásának megtartása állandó szélességű (Courier New) betűtípus használatával
- FTP azonosítók beállításánál passzív mód állítási lehetőség
- Kisebb módosítások


Verzió: 2.1.42
- Éves rezsicsökkentés kimutatás (Lekérdezések ablak)
- Albetét alapadatoknál új jelölési lehetőség az éves rezsicsökkentés kimutatás felosztásából való kizáráshoz


Verzió: 2.1.41
- Importált mérőállások visszavonása (Mérőóra állások ablakban Importálás menüpont alatt)
- Eseménynapló korábbi bejegyzéseinek eltávolítása (Eseménynapló ablak)
- Kötelezettség előírásban a "m2/hó" egységű fogyasztás elszámolási beállítások automatikus előírása


Verzió: 2.1.40
- Könyvelési lezárások visszavonása (elérhető a könyvelt tételek és a társasház könyvelés paneljének eszközök menüjéből)
- Mérőóra állások importálása csv vagy xls fájlból (Mérőóra állások ablakban Importálás menüpont alatt)
- Kisebb módosítások


Verzió: 2.1.39
- FTP kezelésben passzív mód javítása


Verzió: 2.1.38
- Tulajdonosi értesítő beszúrható elemeinek bővítése


Verzió: 2.1.37
- Albetét alapadatokban elszámolási alapterület érték kezelése
- Tulajdonosi értesítő beszúrható elemeinek bővítése


Verzió: 2.1.36
- Tulajdonosi értesítő beszúrható elemeinek bővítése
- Mérőóra állások kezelhető értéke 1-ről 4 tizedesre emelve
- Minden e-mail mező értéke 50-ről 100 karakteresre emelve


Verzió: 2.1.35
- Fogyasztás elszámolás mérőóra állások alapján (Társasház adatlapon új panel)
- Kisebb módosítások, javítások, bővített súgó


Verzió: 2.1.34
- 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerinti számlázó program bejelentéséhez szükséges adatok és programleírás


Verzió: 2.1.33
- Tulajdonosi értesítőben az e-mail melléklet választható formátuma txt, doc vagy pdf
- Kisebb javítások


Verzió: 2.1.32
- Tulajdonosi értesítő beszúrható elemeinek bővítése
- Visszamenőleges díjfizetőre való előírás lehetősége (Manuális előírás ablak)


Verzió: 2.1.31
- Hibajavítások


Verzió: 2.1.30
- Kisebb módosítások a rezsicsökkentés adatok kezelésében


Verzió: 2.1.29
- Rezsicsökkentés adatainak bővítése a bejövő számláknál
- Lekérdezésekben módosított szűrés a rezsicsökkentés kimutatás panelen
- Lekérdezésekben új kapcsolható funkció az albetét lista panelen


Verzió: 2.1.28
- Rezsicsökkentés adatainak kezelése a bejövő számláknál
- Lekérdezésekben új "Rezsicsökkentés kimutatás" panel hirdetmény nyomtatáshoz


Verzió: 2.1.27
- Munkaállomás belépésnél jelentkező hiba javítása


Verzió: 2.1.26
- Lekérdezésekben új kapcsolható funkció a hátralékos kimutatásokban
- Lekérdezésekben Excelbe exportálás lehetősége minden panelen
- Rezsicsökkentésből eredő megtakarítás összegének felviteli és listázási lehetősége a bejövő számláknál


Verzió: 2.1.25
- Lekérdezésekben új kapcsolható funkció a tételes folyószámlák panelen
- Lekérdezésekben új kapcsolható funkció az összesített E-B táblázat panelen
- Lekérdezésekben új kapcsolható funkció az összesített táblázatos kimutatás panelen
- Kisebb módosítások, javítások


Verzió: 2.1.24
- Jelenléti ív nyomtatásnál új albetét kategória szűrő mező
- Lekérdezésekben új kapcsolható funkció a tételes kimutatás panelen
- Lekérdezésekben új kapcsolható funkció a jogcím összesítés panelen
- Manuális előírási tételek módosításának lehetősége az albetét ablak "Tulajdonosi folyószámla" paneljén
- Albetét kategóriák szűrésének lehetősége (Albetét ablak "Alapadatok" panel)
- Egyéb kisebb módosítások


Verzió: 2.1.23
- Folyószámlák közzétételénél az FTP feltöltés biztonságosabbá tétele
- Kimenő készpénzes számla kerekítés javítása
- Nyomtatási riportok kisebb javítása


Verzió: 2.1.22
- Elszámolási és költségvetési tervezet makrókban a naplófőkönyv oszlopok nyitóegyenlegének kezelési lehetősége "NYITO_" + oszlopazonosító (pl.: NYITO_O15) formátum alkalmazásával
- Lekérdezésekben új kapcsolható funkció az összesített előírás-befizetés táblázat panelen
- Ablak frissítési javítások több helyen


Verzió: 2.1.21
- Jelenléti ív nyomtatásnál a nullás tulajdoni hányadúak kizárásához új jelölőnégyzet
- Lekérdezésekben új kapcsolható funkció az összesített előírás-befizetés táblázat panelen
- Felhasználókhoz rögzíthető e-mail cím és telefonszám (nyomtatási fejlécekben megjelenik)
- Társasházi folyószámlák nevének módosítási lehetősége
- Lekérdezésekben új folyószámla egyenleg lista
- Egyéb kisebb módosítások


Verzió: 2.1.20
- Lekérdezésekben a hátralékos listák szűrési lehetőségeinek bővítése
- Lekérdezésekben új kapcsolható funkció a jogcím összesítés panelen
- Lekérdezésekben a zárószöveg módosításának lehetősége a tételes folyószámlák panelen
- Társasházi elszámolások összesítőinek bővített bontási lehetősége (Társasház ablak "Listák/Elszámolás" panel)
- Nyomtatási riportok fejlécének módosítása


Verzió: 2.1.19
- Bővítések a dokumentum szkennelésnél, felbontás és színkezelés terén
- Felhasználók beállítható jogosultságainak bővítése (Bármely társasház elérése ponttal)
- Naplófőkönyvben üres oszlopok elrejtésének lehetősége


Verzió: 2.1.18
- Könyveléskor a kiválasztott albetét kötelezettségek összesítésének automatikus megjelenítése
- Lekérdezésekben új kapcsolható funkció a jogcím összesítés panelen
- Egyéb kisebb módosítások


Verzió: 2.1.17
- Lekérdezésekben új kapcsolható funkciók a jogcím összesítés és az összesített előírás-befizetés táblázat paneleken
- Dokumentum- és eseménykezelő modulban figyelmeztető üzenet beállításának lehetősége


Verzió: 2.1.16
- Dokumentum- és eseménykezelő modul (elérhető a főablakból és az "Eszközök" menük "Dokumentumok és események" pontjából)


Verzió: 2.1.15
- Könyvelésnél a befizetés bontásának sorrendje átállítva a kötelezettségek prioritása alapján
- Alap és egyedi kötelezettség előírási szabályoknál, a befizetés bontásnál alkalmazott jogcím beállításának lehetősége
- Előkészületek a dokumentum kezelő és szkennelő modul bevezetéséhez


Verzió: 2.1.14
- Naplófőkönyv áthozatok göngyölítésének szabályozása (Programbeállítás ablak "Kezelés" paneljén)
- Lekérdezésekben túlfizetés összesítő lista
- Lekérdezésekben összesített előírás-befizetés táblázat


Verzió: 2.1.13
- Lekérdezésekben új kapcsolható funkciók a folyószámla analitika, jogcím összesítés és tételes folyószámlák paneleken
- Költségvetési tervezet Excel formátumba való exportálás lehetősége
- Javítás a költségvetési tervezet nullás sorainak elrejtésében


Verzió: 2.1.12
- Lekérdezésekben új kapcsolható funkciók a hátralék összesítés, tételes folyószámlák és tételszám összesítés paneleken


Verzió: 2.1.11
- Áfakulcs változásának követésére szolgáló modul (Programbeállítás ablak "Könyvelés" paneljén)
- Áfa analitika módosítás (Társasház ablak "Listák" panel)


Verzió: 2.1.10
- Lekérdezésekben a hátralákos és túlfizetéses listák albetét típusra való szűrésének lehetősége
- Lekérdezésekben a tulajdonosi címzésben személyek típusára való szűrés lehetősége
- Egyéb kisebb módosítások


Verzió: 2.1.9
- Rendszerszintű módosítások, javítások


Verzió: 2.1.8
- Könyvelésnél bruttó összeg bontásakor légtérfogat és lakók száma értékének egységként való alkalmazhatósága
- Kötelezettségek automatikus előírásánál megadott albetétekre való előírás lehetősége
- Rendszerszintű módosítások, javítások


Verzió: 2.1.7
- Rendszerszintű módosítások, javítások


Verzió: 2.1.6
- Társasházak és objektumok léptetésének javítása
- Javítás a kötött formátumú folyószámla kivonat kamatösszesítésében
- Albetéthez kapcsolódó személyek adatainak szerkesztési korlátainak módosítása


Verzió: 2.1.5
- Parkolók, tárolók nyilvántartásának lehetősége az albetétek alapadatainál
- Kisebb módosítások néhány nyomtatási riporton
- Módosítások a lekérdezések gyorsítása érdekében


Verzió: 2.1.4
- Jelenléti ív nyomtatásnál a lépcsőházankénti bontás kapcsolhatóságához új jelölőnégyzet
- Összesített táblázatos kimutatás (Lekérdezések ablak)


Verzió: 2.1.3
- "Számlaegyenlegek" ablak átméretezésének lehetősége
- Elszámolásnál és jelenléti ívnél átírható nyomtatási fejléc szöveg
- Jelenléti ív nyomtatásnál lépcsőházankénti bontás
- Javítás a könyvelési intervallum záráskor a bérlők nyitóegyenlegeinek generálásában


Verzió: 2.1.2
- Könyvelésnél a kezelt folyószámla ideiglenes megjegyzéséhez új jelölőnégyzet
- Lekérdezésekben tételszám összesítésnél összegek megjelenítésének lehetősége
- Könyveléshez alapértelmezett jogcím beállításának lehetősége (Programbeállítás "Könyvelés" panel és társasház ablak "Egyéb adatok" panel)
- Lejárt számlák szűrésének lehetősége (Bejövő számla lekérdezésnél ill. kimenő -és bejövő számlaforgalomnál)
- Nyomtatási riportokon a szűrési feltételek megjelenítése


Verzió: 2.1.1
- Naplófőkönyv Excel formátumba való exportálásakor a lapvédelem jelszava átállítva a belépett felhasználó jelszavára
- Számlaegyenlegeknél és folyószámla analitikánál állítható az aktív könyvelési intervallum megjelenítésének módja
- Könyvelésnél a csekken érkezett befizetések terhelése előírási tételként való rögzítésének szabályozásához új jelölőnégyzet (használata súgóban ismertetve)


Verzió: 2.1.0
- Albetéthez kapcsolódó személyek kezelhető adatainak bővítése
- Könyvelésnél a csekken érkezett befizetések terhelése előírási tételként való rögzítése
- Kisebb javítások a nyomtatási kép kezelésnél ill. néhány nyomtatási riportban


Verzió: 2.0.99
- Egyedi kötelezettség előírási szabályok objektumokhoz való másolásának lehetősége (Társasház és albetét ablak "Egyedi kötelezettségek" panel)


Verzió: 2.0.98
- Tulajdonosi értesítők albetét feljegyzésekbe való mentésének lehetősége
- Tételes és havi bontású folyószámlák közvetlen nyomtatásának lehetősége az albetét ablak "Tulajdonosi folyószámla" paneljéről


Verzió: 2.0.97
- Jelenléti íven manuális összesítő megjelenítésének lehetősége (Társasház ablak "Listák" panel)
- Hátralékos listák megadott hátraléktól való szűrésének lehetősége (Lekérdezések ablak)
- Túlfizetők listázásának lehetősége (Lekérdezések ablak)


Verzió: 2.0.96
- Naplófőkönyv szerkesztésnél kódlista rögzítési hiba javítása


Verzió: 2.0.95
- Tulajdonosi értesítő beszúrható elemeinek bővítése társasház nevének kezelésével ("haznev" címkéjű gomb)
- Tételes bevételi és kiadási listák szűrési lehetőségének bővítése (Társasház ablak "Listák" panel)
- Kötelezettség előírási szabály felvételnél az előzőleg megadott dátumintervallum megjegyzése
- Kisebb hibajavítások


Verzió: 2.0.94
- Bővített felhasználói jogosultságok


Verzió: 2.0.93
- Biztonsági figyelmeztetések bővítése
- Költségvetési tervezet sablonokban a naplófőkönyvben megjelenített folyószámla nyitóegyenlegek kezelésének lehetősége "NYITO_" + számlakód (pl.: NYITO_U1) formátum alkalmazásával


Verzió: 2.0.92
- Biztonsági elemek bővítése, javítása


Verzió: 2.0.91
- Tételes folyószámlák nyomtatásánál bővített listázási lehetőségek (Lekérdezések ablak)
- Hátralék összesítés határnap beállításának lehetőségével bővítve (Lekérdezések ablak)


Verzió: 2.0.90
- Nyomtatási riportok végén lévő összesítősorok megjelenítésének javítása


Verzió: 2.0.89
- Tulajdonosi értesítő beszúrható elemeinek bővítése havi kötelezettség összesítővel ("kot" címkéjű gomb)
- Nyomtatási fejlécek megjelenítési módjának programbeállításban való állíthatósága (Programbeállítás ablak "Kezelés" panel)


Verzió: 2.0.88
- Naplófőkönyv "Befizető/Szállító" oszloppal bővítve


Verzió: 2.0.87
- Visszamenőleges bérlők előírásainak újraépítési lehetősége (Automatikus előírás ablak)
- Kisebb módosítások néhány ablakban és nyomtatási riporton


Verzió: 2.0.86
- Albetéthez kapcsolódó személyek kezelhető adatainak bővítése
- Bérlőváltás kiléptetési műveleteinek bővítése


Verzió: 2.0.85
- Tételes folyószámlák nyomtatásánál bővített csoportosítási és bontási lehetőségek (Lekérdezések ablak)
- Kötelezettség előírás befejezésénél bővített összegző üzenet


Verzió: 2.0.84
- Könyvelésnél a csekken érkezett befizetések terheléséhez jogcím rendelésének lehetősége


Verzió: 2.0.83
- Tulajdonosi értesítő tételek sorbarendezésének javítása


Verzió: 2.0.82
- Manuális előírás bérlőre való készítésének lehetősége
- Könyvelésnél az összeg fordított előjelű könyvelésének lehetősége
- Kisebb módosítások néhány nyomtatási riporton
- Naplófőkönyv görgetésénél az egyenlegsorok szinkrongörgetésének javítása


Verzió: 2.0.81
- Kamatelőírásnál megadott napra való terhelés lehetősége
- Saját kimenő számláknál a számlakibocsátó módosításának lehetősége


Verzió: 2.0.80
- Etikett nyomtatás (címzés) a tulajdonosok adatainak alapján (Lekérdezések ablak)


Verzió: 2.0.79
- Késedelmi kamatok megadott albetétekre való előírásának lehetősége
- Kamatoztatás alapértékeinél a kamatmentes időszak hónap végéig való beállításának lehetősége (Társasház ablak "Egyéb adatok" panel)
- Módosítás a folyószámlák kezelésében a bejövő számla, átvezetés és könyvelés ablakokban


Verzió: 2.0.78
- Kamatoztatás alapértékeinek társasházakba való másolásának lehetősége (Társasház ablak "Egyéb adatok" panel)
- Kamatelőírás részletező kivonat készítése, kötött formátumú folyószámla kivonatként (Főablak "Tulajdonosi értesítők..." gomb alatt)


Verzió: 2.0.77
- Késedelmi kamatok előírásának lehetősége ("Eszközök" menükből ill. a Társasház ablak "Egyéb adatok" panelről nyitható)


Verzió: 2.0.76
- Visszamenőleges bérlőre való könyvelés lehetősége (Könyvelés ablak)
- Kamatoztatás alapértékeinek beállításának lehetősége (Társasház ablak "Egyéb adatok" panel)


Verzió: 2.0.75
- Bejövő számlák listázásánál számlakibocsátóra való csoportosítás lehetősége (Lekérdezések ablak "Bejövő számla szűrés" panel)
- Bejövő számlák számlakibocsátóinak számlálása, csoportosítása (Lekérdezések ablak "Bejövő számlák szállítói" panel)


Verzió: 2.0.74
- Tételes tulajdonosi folyószámlák csoportos nyomtatásának lehetősége (Lekérdezések ablak "Tételes folyószámlák" panel)


Verzió: 2.0.73
- Kötelezettség előírási szabályok listáinál intervallum csökkentése ill. növelése gombnyomásra (Társasház és albetét ablak kötelezettség paneljein)


Verzió: 2.0.72
- Objektumokhoz rendelt egyedi kötelezettség előírási szabályok központi listázása (Társasház ablak "Egyedi kötelezettségek" panel)
- Albetéthez kapcsolódó személyek felvitelénél visszamenőleges díjfizető tulajdonosként jelölés lehetősége a visszamenőleges könyvelés végett


Verzió: 2.0.71
- Könyvelési és manuális előírási ablakok kizárólagossága megszűntetve (nyitvatartásuk alatt az egyéb ablakok újra elérhetők)


Verzió: 2.0.70
- Bérlőváltás lehetősége (Albetét ablak "Alapadatok" panel)


Verzió: 2.0.69
- Tulajdonosi folyószámlák közzétételénél (*.CSV) szövegfájlba konvertálás lehetőségeinek bővítése


Verzió: 2.0.68
- Társasházi elszámolások összesítőinek tételekre bontási lehetősége (Társasház ablak "Listák/Elszámolás" panel)


Verzió: 2.0.67
- Könyvelésnél a kiadások albetétekre való bontása (hasonlóan az eddigi befizetések bontásához)


Verzió: 2.0.66
- Tulajdonosi folyószámlák közzétételénél pontosvesszővel tagolt (*.CSV) szövegfájlba konvertálási lehetőség
- Kezelőpanel a nyitott ablakok dinamikus kezelhetőségéhez (Rendszer -és Rendszerelemek menükből nyitható)
- Programbeállítás elemeinek bővítése


Verzió: 2.0.65
- Működésbeli javítások
- Biztonsági üzenetek bővítése


Verzió: 2.0.64
- Albetét nyitóegyenlegek dátumának módosíthatósága
- Elszámolás sablonokban a naplófőkönyvben megjelenített folyószámla nyitóegyenlegek kezelésének lehetősége "NYITO_" + számlakód (pl.: NYITO_U1) formátum alkalmazásával
- Egyéb kisebb kezelést könnyítő módosítások


Verzió: 2.0.63
- Tulajdonosi folyószámla listák adatai bővítve a bérlők egyenlegével
- Hátralékos kimutatások adatai bővítve a bérlők egyenlegével
- Tulajdonosi folyószámlák gyorsegyenlege bővítve a bérlők egyenlegével
- Albetét kategóriák felviteli lehetősége 99-ről 999-re bővítve


Verzió: 2.0.62
- Albetétek technikai adatai bővítve
- Albetéteknél bérlő nyilvántartásának lehetősége (tulajdonostól különálló folyószámlával)
- Társasházi kötelezettség előírási szabályoknál megadható, hogy a tulajdonos vagy a bérlő folyószámláján alkalmazandó
- Könyvelésnél bérlő folyószámlájára való befizetés lehetősége


Verzió: 2.0.61
- Könyvelt tételek értékhatára milliósról tízmilliós pontosságúra növelve
- Tulajdonosi adatok listázásának lehetősége kétféle formátumra bővítve (Lekérdezések ablak "Tulajdonosi adatok" panel)
- Összesített folyószámlák szűrésének lehetőségei bővítve (Lekérdezések és a társasház ablakban)


Verzió: 2.0.60
- Folyószámlák alapadatainál a megszűnt számlák jelölhetősége
- Naplófőkönyvben a megszűnt számlák oszlopainak elrejthetősége
- Könyvelésnél befizetés bontásakor bruttó alapterület értékének egységként való alkalmazhatósága
- Könyvelésnél befizetés bontásakor kötelezettségek arányának egységként való alkalmazhatósága
- Tulajdonosi adatok listázásának lehetősége (Lekérdezések ablak "Tulajdonosi adatok" panel)


Verzió: 2.0.59
- Bruttó alapterület használhatósága új kötelezettség előírási egységként (Társasház és albetét ablak "Kötelezettségek" paneljén)
- Programbeállításban "Kerekítések" panel elemei bővítve


Verzió: 2.0.58
- Társasházi gyűjtő "Kapcsolatok" panel elérésének engedélyezése a befizetők karbantartása végett
- Programbeállításban új "Kerekítések" panel (elemeit a jövőben még bővítjük)


Verzió: 2.0.57
- Költségvetési tervezetben az összesítésekkor az "Eltérés" és az "1 m2-re jutó /hó" mezők frissítése (javítás)


Verzió: 2.0.56
- Költségvetési tervezetben az összesítő sorok makróinak futtatása az értékek beírásakor


Verzió: 2.0.55
- Listázott tételek összesítése a "Könyvelt tételek" ablak státuszsorában
- Könyvelt tételek ablakban "Kijelölt sorok..." menüben megjelenített gyorsegyenleg
- Beállítható, hogy a tulajdonos láthatja-e a társasházi könyvelt tételeket a tulajdonosi folyószámla kliensalkalmazásban (Albetét ablak "Alapadatok" paneljén "Felelős tulajdonos..." blokkban)
- Tulajdonosi folyószámlák közzétételében a társasházi tételek csak az arra jelölt tulajdonosoknál kerülnek feltöltésre
- Csekkes fizetés- ill. tulajdonosi értesítők terhelésének értékei társasházanként is beállítható (Társasház ablak új "Egyéb adatok" paneljén)
- Könyvelési tétel felvitelnél ill. tulajdonosi értesítő készítésnél választható, hogy terhelés alkalmazásánál a programbeállításban vagy a társasháznál megadott terhelési értékeket vegye figyelembe a rendszer
- Rendszerarchiváláskor az archív fájl email-hez csatolásának lehetősége


Verzió: 2.0.54
- Bejövő számlák könyvelésbe való átvezetésekor kivonatszám megadásának lehetősége
- Jogcímek gyakoriságának szinkronizálása a könyvelésbeli előfordulások alapján (Jogcímek ablak)
- Kiadási tétel rögzítése albetét hozzárendeléssel (Könyvelési tétel felvétele ablak)
- Módosítások a tulajdonosi folyószámla listázásában az albetéthez kapcsolódó kiadási tételek végett (Albetét ablak "Tulajdonosi folyószámla" paneljén)


Verzió: 2.0.53
- Könyvelt tételek ablak "Eszközök" menü elemeinek bővítése
- Társasház ablak "Könyvelt tételek" paneljén "Eszközök" menü elemeinek bővítése
- Könyvelési tétel felvitelnél albetétre való bontásnál jelentkező hiba javítása (A hibáért elnézésüket kérjük!)


Verzió: 2.0.52
- Könyveléskor a folyószámlák egyenlegének számítása és megjelenítése (a programbeállítás ablak "Könyvelés" paneljén kikapcsolható)


Verzió: 2.0.51
- Bejövő számlák könyvelésbe való átvezetésekor a számlaszám átvitele szállítói számlaszámként
- Jelenléti ív rendezettségének javítása
- Hátralékos listák lekérdezésekor a határnap beállításának lehetősége
- Tulajdonosi folyószámla kliensalkalmazásban listanyomtatási lehetőség


Verzió: 2.0.50
- Bejövő számlák teljesítésének és fizetési határidejének felviteli lehetősége
- A rendszerelemek hierarchikus felépítésének ábrázolása (Rendszerelemek menüben)
- Naplófőköny utoljára beállított intervallumának megjegyzése (a programbeállítás ablak "Kezelés" paneljén kikapcsolható)


Verzió: 2.0.49
- Folyószámla nyitóegyenlegek dátumának csoportos módosíthatósága
- Módosított jelenléti ív, albetét vagy tulajdonos csoportosítással
- Nyomtatás funkció nyomtatási képre való cseréje több helyen


Verzió: 2.0.48
- Kisebb módosítások adatbevitel- és kezelés terén


Verzió: 2.0.47
- Módosított (bővített) jogcím összesítés könyvelt tételekre, kötelezettség előírásokra vagy mindkettőre egyben (Lekérdezések ablak)
- Jogcímek gyakoriságának nullázása a listában kijelölt jogcímekre (Jogcímek ablak)


Verzió: 2.0.46
- Tulajdonosi értesítő részletezett egyenlegközlőjének tételsor listázás javítása


Verzió: 2.0.45
- Kötelezettség előírási szabályoknál tul.hányad numerikus értékének egységként való alkalmazhatósága
- Könyvelésnél befizetés bontásakor tul.hányad numerikus értékének egységként való alkalmazhatósága


Verzió: 2.0.44
- Befizetések importálása (.csv) fájlból (Könyvelés ablak)
- Előírások importálása (.csv) fájlból (Manuális előírás ablak)
- Módosított (bővített) könyvelési tételes kimutatás (Lekérdezések ablak)
- Nyomtatások előtt nyomtató-beállítás ablak megnyitása


Verzió: 2.0.43
- Előírások importálása Excel (.xls) fájlból (Manuális előírás ablak)
- Módosított jelenléti ív, a megadott tulajdoni arányok alapján számított tulajdoni hányaddal
- Súgóban új témakörök minden új funkció használatához


Verzió: 2.0.42
- Befizetések importálása Excel (.xls) fájlból (Könyvelés ablak)
- Súgóban új témakör az új funkció használatához


Verzió: 2.0.41
- Jelenléti ív megjelenített oszlopainak beállíthatósága (Társasház ablak "Listák" panel "Jelenléti ív" blokk)


Verzió: 2.0.40
- Objektumok összerendelésekor, az albetét alapadatok paneljén, a kapcsolt albetét tulajdonosi adatainak átemelésének lehetősége


Verzió: 2.0.39
- Társasházi és albetét alapadatok bővítése technikai adatokkal
- Objektumok összerendelése az albetét alapadatok paneljén
- Összerendelt objektumok közös, összesített folyószámlájának készítése a kötött formátumú folyószámla kivonatokban
- Súgóban új témakörök minden új funkció használatához


Verzió: 2.0.38
- Kötött formátumú -sablononként szerkeszthető- folyószámla kivonat (Főablak "Tulajdonosi értesítők..." gomb alatt)
- Albetétek kapcsolódó személyeinek aktiválása/inaktiválása
- Albetét tulajdonosok tulajdoni arányának kezelése (Albetét ablak "Kapcsolatok" paneljén)


Verzió: 2.0.37
- Programbeállításban megadható figyelmeztetési paraméterek a tulajdonosi folyószámla közzétételéhez (az arra megjelölt házaknál) és a kötelezettség előíráshoz
- Társasházi és albetét alapadatok bővítésének előkészítése


Verzió: 2.0.36
- "Könyvelt tételek" ablakban jogcímcsoportok nyomtatásakor fellépő hiba javítása (A hibáért elnézésüket kérjük!)
- Bejövő számlákhoz csatolt számlaszám megadható karaktereinek növelése
- "Lebontott költségelszámolás" ablakban a dátumválasztáskor fellépő hiba javítása (A hibáért elnézésüket kérjük!)


Verzió: 2.0.35
- Tulajdonjog kezdetének társasházi bejegyzés dátum elé datálásának lehetősége
- Könyvelési intervallum lezárása aktív könyvelt tételek nélküli időszakra, a nyitóegyenlegek dátumának átírása végett


Verzió: 2.0.34
- Tulajdonosi értesítők készítési díjának -opcionálisan- tulajdonosokra való terhelése
- Albetétek gyorsegyenleg lekérdezése ("Társasház/Objektumok", "Társasházi objektumok" és "Albetét/Tulajdonosi folyószámla" ablakok "Eszközök" menüjében)


Verzió: 2.0.33
- Biztonsági elemek bővítése
(Érintett elemek: "Tulajdonosi folyószámla" kliensalkalmazás, Tulajdonosi folyószámlák közzététele, Tulajdonosi értesítők


Verzió: 2.0.32
- Minden tulajdonos számára elérhető a "Tulajdonosi folyószámla" kliensalkalmazás
- Tulajdonosi folyószámlák közzététele (ehhez a Programbeállításban FTP azonosítók beállítási panel)
- Letölthető tulajdonosi értesítő sablon a kliensalkalmazás használatbavételének lehetőségéről
- Súgóban új témakörök minden új funkció használatához


Verzió: 2.0.31
- Áfakulcs változásának követésére szolgáló modul (Programbeállítás ablak "Könyvelés" paneljén)


Verzió: 2.0.30
- Automatikus előírásnál visszamenőleges tulajdonosok előírásainak újraépítési lehetősége


Verzió: 2.0.29
- Fizetett számlák jelölésénél kiegyenlítés dátumának és összegének kezelése
- Könyvelési ideiglenes listában befizető nevének megjelenítése
- "Könyvelt tételek" ablakban csak a társasházra vonatkozó tételek szűrése


Verzió: 2.0.28
- Objektumok rögzítésénél jelentkező hibás üzenet javítása


Verzió: 2.0.27
- Részletezett tulajdonosi értesítő nyomtatásakor fellépő hiba javítása (A hibáért elnézésüket kérjük!)


Verzió: 2.0.26
- Jogcímek gyakoriságának megjelenítése a nem kezelt jogcímeket megjelenítő ellenőrző listákban
- Jogcímek gyakoriságának nullázásakor jelentkező hibás üzenet javítása


Verzió: 2.0.25
- Nem kezelt jogcímeket megjelenítő ellenőrző listák a naplófőkönyv-, elszámolás- és költségvetési tervezet sablonokhoz


Verzió: 2.0.24
- Biztonsági elemek bővítése
(Érintett elemek: Számlaforgalom, Kimenő számla készítés, Bejövő számla készítés, Könyvelés, Könyvelési tétel felvitel)


Verzió: 2.0.23
- Lekérdezések bővítése (Lekérdezések ablak: tulajdonosi hátralék összesítés társasház kategóriánként)


Verzió: 2.0.22
- Lekérdezések bővítése (Lekérdezések ablak: könyvelési tételszámok összesítése, bejövő számla szűrés, összefűzött albetét lista, átfogó jogcím összesítés Excel-be)
- Társasház- és albetét adatlap objektum léptető funkciójának módosítása
- Naplófőkönyv exportálás funkció módosítása


Verzió: 2.0.21
- Könyvelési kivonat sorszám számjegyeinek emelése (3-->5)
- Könyvelési tétel felvételénél a következő kivonat sorszám automatikus beszúrásának be- és kikapcsolása (Programbeállítás ablak "Könyvelés" paneljén)
- Kötelezettség előírási figyelmeztető üzenetek pontosítása, bővítése


Verzió: 2.0.20
- Tulajdonosi értesítő megadott albetétekre való készítése
- Lenyitható gombok, menük véletlenszerű (hibás) bezáródásának javítása


Verzió: 2.0.19
- Tulajdonosi értesítő sablonok letöltési lehetősége
- Módosítások, javítások a felhasználói visszajelzések alapján


Verzió: 2.0.18
- Naptárkezelő javítása
- Tulajdonosi folyószámla közzétételének előkészítése
- Módosított FTP kezelés
- Módosított AutoUpdate alkalmazás


Verzió: 2.0.17
- E-mail kliens alkalmazás választhatósága (Programbeállítás ablak "Kezelés" paneljén)
- Működésbeli módosítások
(Érintett elemek: Valamennyi nyomtatási riport)


Verzió: 2.0.16
- Windows Vista kompatibilitás
- Működésbeli módosítások
(Érintett elemek: Kimenő számla készítése)


Verzió: 2.0.15
- Tulajdonosi értesítők e-mailben való küldésének lehetősége
- Bővített súgó
- Működésbeli módosítások
(Érintett elemek: Albetétek egyedi kötelezettségeinek felvétele)


Verzió: 2.0.14
- Mérőórák felvételénél jelentkező hibaüzenet megszüntetése (A hibáért elnézésüket kérjük!)


Verzió: 2.0.13
- Működésbeli módosítások
(Érintett elemek: Társasház felvétele, Bejövő számla könyvelésbe való átvezetése)


Verzió: 2.0.12
- "Kezdeti lépések..." ablak az új felhasználók eligazítása végett
- Albetétszámra sorbarendezett objektumlista nyomtatási hibájának megszüntetése (A hibáért elnézésüket kérjük!)


Verzió: 2.0.11
- Szigorú sorszámozású bizonylatok biztonsági figyelmeztetéseinek bővítése
- Működésbeli módosítások
(Érintett elemek: Tulajdonosi értesítők, Könyvelési jogcímek, Számlaegyenlegek)


Verzió: 2.0.10
- Dátum beviteli mezők naptárral való kiegészítése


Verzió: 2.0.9
- Folyószámla analitika ("Lekérdezések" ablakban)
- Számlaegyenlegek megadott intervallumon belüli lekérdezése


Verzió: 2.0.8
- Működésbeli módosítások a lekérdezések gyorsítása érdekében
(Érintett elemek: Tulajdonosi folyószámla, Összesített folyószámla, Tulajdonosi értesítők, Tulajdonosváltás, Könyvelési intervallum lezárása)


Verzió: 2.0.7
- Szerkesztőablak tetszőleges tulajdonosi értesítők létrehozásához (Főablak "Könyvelési kellékek..." blokkjában)
- Kimenő számlák címzésének ablakos borítékhoz való illesztése
- Többsoros szövegbeviteli mezők módosított karakterkezelése


Verzió: 2.0.6
- Társasházi objektumok ill. azok kapcsolódó személyeinek átfogó keresése (Főablak "Objektumok..." blokkjában)


Verzió: 2.0.5
- Módosított rendszer karbantartó alkalmazás
- Társasházi adatbázisok módosított export-importja "zip" fájlok kezelésével


Verzió: 2.0.4
- Biztonsági ellenőrzések rendszerindításkor
- Bővített súgó (Chm és Pdf)


Verzió: 2.0.3
- Frissítő alkalmazás módosítása
- Működésbeli módosítások


Verzió: 2.0.2
- Frissítő alkalmazás automatizálása (a továbbiakban a programból indítható az automatizált frissítő alkalmazás)
- Bővített programbeállítási lehetőségek (Programbeállítás ablak)
- Módosított rendszer archiválás (a rendszerfájlok másolása helyett a továbbiakban "zip" fájlba tömörítéssel működik)
- Hiányzó bankkivonatok keresése ("Könyvelt tételek" ablak "Eszközök" menüje alatt)


Verzió: 2.0.1
- A könyvelési ablak megnyitásakor jelentkező hibaüzenet megszüntetése, mely a második kiadás adatbázis struktúrájának átalakításakor keletkezett
A hiba csak az üzenet megjelenésével jár, működési problémát nem okoz. (A hibáért elnézésüket kérjük!)


Verzió: 2.0.0
- A teljes rendszer működésbeli és vizuális átalakítása


Verzió: 1.0.84
- Lebontott költségelszámolás albetét szűréssel való kiegészítése
- Társasházi gyűjtő tételeinek -Felhasználó által megadott- albetétekre való bontása


Verzió: 1.0.80
- Lebontott költségelszámolás kialakítása


Verzió: 1.0.78
- Mérőóra állások listázásának, nyomtatásának módosítása


Verzió: 1.0.77
- Könyvelési tételek lekérdezése albetétre, tulajdonosra, szállítóra
- Befizetés könyvelése visszamenőleges tulajdonosra


Verzió: 1.0.76
- Tételes könyvelési kimutatás megadott intervallumon belül, napi bontásban


Verzió: 1.0.75
- Befizetések albetétenkénti felosztása (Önkormányzati vagy egyedileg megadott albetétekre)


Verzió: 1.0.74
- Csekken érkezett befizetések megadott összeggel való terhelése


Verzió: 1.0.73
- Mérőóra állások nyilvántartása
- Társasházak "Közüzemi azonosítók" paneljének módosítása


Verzió: 1.0.68
- Bejövő számlák listázása, szűrése, nyomtatása


Verzió: 1.0.67
- Befizetések automatikus bontása a kötelezettségek prioritása alapján
- Könyveléssel összekapcsolt bejövő számlák kezelése


Verzió: 1.0.63
- Társasházi gyűjtő tételeinek sztornózása


Verzió: 1.0.62
- Listák albetétszámra való automatikus rendezése
- Módosított jelenléti ív
- Módosított társasházi lista
- Új "Közüzemi" típus a társasházak rendszerezéséhez
- Negatív előjelű tételek engedélyezése számlázáskor
- Könyveléskor a megadott befizetőhöz tartozó albetét automatikus kiválasztása
- Önkormányzati lakások egyesítése a jelenléti íven


Verzió: 1.0.60
- Jogcímcsoportok lekérdezése
- Hátralékos listák társasházanként, albetétenként, tulajdonosonként
- Hátralékos listák elmaradás mértékének bontásával
- Összesített folyószámlák központilag kijelölt társasházakra


Verzió: 1.0.56
- Működésbeli és vizuális módosítások


Verzió: 1.0.55
- Adatbázisok indexkezelésének módosítása


Verzió: 1.0.53
- Könyvelt tételek folyószámlák közötti átvezetésének kialakítása


Verzió: 1.0.51
- Regisztrációs kulcsok felépítési algoritmusainak módosítása


Verzió: 1.0.50
- Naplófőkönyv szerkezeti felépítésének módosításai


Verzió: 1.0.40
- A 25%-os ÁFA 20%-ra való csökkentéséből adódó módosítások


Verzió: 1.0.0
- Első kiadás (Tesztverzió)